Algemene voorwaarden

Contactgegevens

PriceFacts
Gooimeer 1
1411 DC Naarden
The Netherlands

E-mailadres: info@pricefacts.com
Telefoonnummer: +31(0)35-5885776

PriceFacts is een merk van
SolutionS ICT B.V.

KvK nummer: 81168896
IBAN: NL56 RABO 0197 6835 92

Deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) beschrijven de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website pricefacts.com (“Website” of “Service”) en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk “Diensten”). Deze Overeenkomst is juridisch bindend tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en Solutions ICT BV (“Solutions ICT BV”, “wij”, “ons” of “onze”). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" zullen verwijzen naar aan een dergelijke entiteit. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u deze overeenkomst niet accepteren en mag u de Website en Services niet openen en gebruiken. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. U erkent dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en Solutions ICT BV, ook al is het elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en het regelt uw gebruik van de Website en Diensten.

Inhoudsopgave

Accounts en lidmaatschap

Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en de Services kunt gaan gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van u, inclusief enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou kunnen schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Facturering en betalingen

U betaalt alle vergoedingen of kosten op uw account in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. Waar Services worden aangeboden op basis van een gratis proefperiode, kan betaling vereist zijn nadat de gratis proefperiode is afgelopen, en niet wanneer u uw factureringsgegevens invoert (die mogelijk vereist zijn vóór het begin van de gratis proefperiode). We behouden ons het recht voor om de productprijzen op elk moment te wijzigen.

Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de Website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid, promoties en aanbiedingen. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie op de Website of Diensten op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie op de Website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum op de Website worden toegepast om aan te geven dat alle informatie op de Website of Diensten is gewijzigd of bijgewerkt.

Hoewel de Website en Services kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, enz.), impliceren we, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde bron, tenzij specifiek vermeld hierin. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we geven geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van alle bronnen die u via een link op de website bezoekt, zorgvuldig door te nemen. Het linken naar andere externe bronnen is op eigen risico.

Wijzigingen en toevoegingen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene Overeenkomst, tenzij anders aangegeven. Als u de Website en Services blijft gebruiken na de ingangsdatum van de herziene Overeenkomst (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), betekent dit dat u instemt met die wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en Diensten.

Toepasselijk recht

Op deze website en voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over deze Overeenkomst, raden we u aan contact met ons op te nemen via onze contactgegevens.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 3 augustus 2022