Privacyverklaring

Contactgegevens

PriceFacts
Gooimeer 1
1411 DC Naarden
The Netherlands

E-mailadres: info@pricefacts.com
Telefoonnummer: +31(0)35-5885776

PriceFacts is een merk van
SolutionS ICT B.V.

KvK nummer: 81168896
IBAN: NL56 RABO 0197 6835 92

Deze privacyverklaring bevat onze gegevens, geeft uitleg over persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Hierin wordt uitgelegd wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en hoe lang ze worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze website (pricefacts.com) bezoekt, een bestelling plaatst of contracten sluit.

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie over u verschaffen waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

Verwerking van persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan wij het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van doorzending, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: voor het bestelproces, zodat wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij u kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u kunnen leveren, nieuwsbrieven als je toestemming hebt gegeven, voor algemene of gerichte aanbiedingen en voor je account op onze website. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die voor deze doeleinden noodzakelijk zijn.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten te onderzoeken en fraude te voorkomen. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde besluiten die grote gevolgen voor u kunnen hebben. Om voor uw persoonsgegevens te zorgen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met bedrijven als die bedrijven uw gegevens in onze opdracht verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP adres

Je hebt ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij verwerken? Stuur een e-mail naar info@pricefacts.com met een verzoek om inzage in uw gegevens. U ontvangt binnen vier weken een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet relevant voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie betekent correctie, aanvulling, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht op minder gegevensverwerking, het recht om een gegeven toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Stuur uw verzoek naar info@pricefacts.com. Of neem telefonisch contact met ons op: +31(0)35-5885776. U ontvangt binnen vier weken een reactie op het verzoek. Wij willen u tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en dienen persoonlijk te blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt of onrechtmatig worden verwerkt. Wij passen dan ook alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij een beveiligde internetverbinding, back-ups en encryptie.

Opslag persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden. Indien er wettelijke eisen van toepassing zijn op de opslag, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk verplicht.